ARABULUCULUK:


Arabuluculuk Nedir ?

Arabuluculuk, anlaşmazlıkların çözümü için tarafların bir arabulucu aracılığıyla müzakere ettiği bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, yargı sisteminden farklı olarak tarafların kontrolünde ve gizli bir şekilde yürütülür. Arabulucular, arabuluculuğa özgü eğitim almış ve uzmanlaşmış kişilerdir. Tarafların anlaşmasını sağlamak için yöntem ve teknikleri kullanırlar. Taraflar arasında bir anlaşmaya varıldığında, anlaşma tutanağı düzenlenir ve bu tutanak yargı makamlarında icra edilebilir hale gelir.

 

Türkiye'de arabuluculuk 2013 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun ile arabuluculuk, uyuşmazlıkların hızlı, ekonomik ve etkili bir şekilde çözümlenmesine olanak sağlamaktadır. Arabuluculuk sürecinde, tarafların anlaşma sağlama sürecinde aktif rol alması ve sonucun karşılıklı kabul edilebilir olması, arabuluculuğun olumlu yanları arasında sayılabilir.

 

Arabuluculuğun bir diğer olumlu yanı, mahkemelerdeki iş yükünü azaltması ve hukukun gecikmesini önlemesidir. Arabuluculuk sayesinde, anlaşmazlık çözümü hızlandırılabilmekte ve tarafların mahkemelerde yıllarca süren davalara girmesi önlenmektedir. Ayrıca, arabuluculuk sürecinde taraflar arasındaki ilişki daha az zarar görür, tarafların birbirleriyle olan ilişkileri düzeltilir ve tarafların gelecekteki işbirliği olasılığı artar.

 

Sonuç olarak, arabuluculuk uyuşmazlıkların hızlı, etkili ve ekonomik bir şekilde çözülmesine olanak sağlar. Arabuluculuk sürecinde tarafların birbirleriyle olan ilişkileri daha az zarar görür, iş yükü azalır ve hukukun gecikmesi önlenebilir.